افر شماره 1 (ارتقاء سطح کابری)
تاریخ : 1392/7/21

با عرض سلام و ادب و احترام
اولین آفر ما مربوط به ارتقاء سطح کابری کاربران می باشد.

1.ارتقاء به سطح نقره ای: 10000 بازدید رایگان یک ماه و استفاده از پنجره های بیشتر ( ماهانه 200000 تومان )
2.ارتقاء به سطح طلایی:20000 بازدید رایگان یک ماه و استفاده از پنجره های بیشتر ( ماهانه 300000 تومان )